google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Finansal Göz: Türk Bankacılık Sektörü’ne İlişkin Bazı Bilgiler

13 Aralık 2018 Perşembe

Türk Bankacılık Sektörü’ne İlişkin Bazı Bilgiler

Bu yazıda Türk Bankacılık Sektörü’nde banka sayısı, şube sayısı ve personel sayısı yer almaktadır. Bilgiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde aylık bültenden elde edilmiştir. Aşağıda yer alan grafikte, 2002 yılı Aralık ayından günümüze banka sayıları yer almaktadır. Ekim 2018 itibariyle Türk Bankacılık Sektörü’nde faaliyet gösteren banka sayısı 50’dir.  


Aşağıda yer alan grafikte Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt içi şube sayıları bulunmaktadır. 2002’de 6.000 civarında olan yurt içi şube sayısı, 2014 yılına gelindiğinde 12.000’i aşmıştır. O tarihten günümüze ise azalan bir seyir izlediği görülmektedir. Ekim 2018 itibariyle Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt içi şube sayısı 11.522’dir.   


Aşağıda yer alan grafikte de Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt dışı şube sayıları bulunmaktadır. 2002 sonunda 33 olan yurt dışı şube sayısı, 2014’te 88’e kadar yükselmiştir. Ekim 2018 itibariyle Türk Bankacılık Sektörü’nün 72 adet yurt dışı şubesi bulunmaktadır.


ATM (Automatic Teller Machine) veya Otomatik Vezne Makinesi olarak ifade edilebilen ancak daha çok bankamatik olarak bilinen ATM’lerin sayısı aşağıda yer alan grafikte bulunmaktadır. 2002 sonunda 12.000’in üzerinde bulunan ATM sayısı, 2018 Ekim ayı itibariyle 48.458’dir. 


Aşağıda yer alan grafikte Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt içi personel sayısı bulunmaktadır. 2002 sonunda 120 bin civarında olan yurt içi personel sayısı 2014 yılında 220 bine yaklaşmıştır. 2014 sonrasında ise azalan bir eğilim söz konusudur. Ekim 2018 itibariyle Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt içi personel sayısı 207.246’dır.  


Aşağıda yer alan grafikte de Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt dışı personel sayısı bulunmaktadır. 2002 sonunda 383 olan bu sayı, ilgili süreçte en yüksek sayıya 2014 yılında, 878 ile ulaşmıştır. Sonrasında ise azalan bir eğilim söz konusudur. Ekim 2018 itibariyle Türk Bankacılık Sektörü’nün yurt dışı personel sayısı 755’dir.  


Bu bilgiler ışığında Türk Bankacılık sektörüne ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak şunları söyleyebiliriz;

- Banka şube ve personel sayısının 2002 – 2014 yılları arasında artan, 2014’ten günümüze ise azalan bir eğilime sahip olduğu görülmektedir.
- Şube sayısındaki artış personel sayısındaki artıştan daha yüksektir. Bu durum şubelerde çalışan personel sayısının, ortalamada azalması anlamına gelmektedir. 
- ATM sayıları sürekli artış eğiliminde olmuştur. Hem teknolojinin ilerlemesi sayesinde ATM’ler ile verilen hizmetlerin artışı, hem de bankalara maliyet avantajı sunuyor olmaları, ATM sayısındaki artışı açıklayabilir. 

1 yorum: