google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Finansal Göz: Ekim 2018

31 Ekim 2018 Çarşamba

Krediler


Krediler bankaların temel faaliyet alanıdır. Bankaların varlıklarının önemli bir kısmı kredilerden oluşmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte BDDK’dan elde edilen veriler ile Türk bankacılık sektörünün kredi büyüklüğü yer almaktadır. 2002 Aralık ayında 49 milyar TL düzeyinde olan kredi toplamı 2018 Eylül ayında yaklaşık 2,6 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Yıllar itibariyle krediler TL bazında sürekli olarak artış göstermiştir. 

  
Krediler bankaların en önemli varlığıdır. Dolayısıyla bankaların toplam varlıkları (aktifleri) içerisinde kredilerin sahip olduğu pay, önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte Türk Bankacılık Sektörünün kredilerinin toplam varlıklarına olan oranı yer almaktadır. 2002 Aralık ayında bu oran %23 seviyesindedir. 2001 krizi öncesinde bankalar yatırımlarını menkul kıymetlere özellikle de hazine bonosu ve devlet tahvillerine gerçekleştirmekteydi. Daha açık ifade ile bankalar kredi kullandırmaktan ziyade devlete borç vermeyi tercih ediyorlardı. Dolayısıyla kredilerin bankaların varlıkları içerisindeki payı düşüktü. 2001 krizi sonrası bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmış görece düşük enflasyon ve faiz oranları bankaları zamanla temel faaliyeti olan kredi kullandırmaya yönlendirmiştir. Böylece bu oran zaman içerisinde artış göstermiş %64 seviyesine kadar ulaşmıştır. Ancak Eylül 2018 itibariyle oran %61’e gerilemiştir. Küresel krizin etkisini gösterdiği 2009 yılında da benzer bir gerileme görülmüştür.   

  
Kredilerin %87 gibi yüksek bir oranla mevduat bankaları tarafından kullandırıldığını görüyoruz. Eylül 2018 itibariyle krediler içerisinde kalkınma ve yatırım bankalarının payı %8 iken katılım bankaların payı %5 düzeyindedir.

  
Kredilere sahiplik açısından bakıldığında da, yerli özel ve yabancı bankaların %59’luk, kamu bankalarının ise %41’lik paya sahip olduğu görülmektedir.


30 Ekim 2018 Salı

Türk Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı

Türk Bankacılık Sektörünün aktif toplamı Eylül 2018 itibariyle 4,2 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK’nın yayınladığı verilere göre Türk Bankacılık Sektörünün aktif toplamı aşağıda yer alan grafikten de görüleceği üzere TL bazında yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. 


Aşağıda yer alan grafikte ise Türk Bankacılık Sektörünün aktif toplamı Amerikan Doları bazında yer almaktadır. Eylül 2018 itibariyle bu değer 705 milyar dolar düzeyindedir. 


Aşağıda yer alan grafikte ise Eylül 2018 itibariyle banka türlerinin aktif toplamı içerisindeki payları gösterilmektedir. Buna göre 3,7 trilyon TL ile bankacılık sektörünün aktif toplamının %89’unu mevduat bankaları oluşturmaktadır. 267 milyar TL ile kalkınma ve yatırım bankaları %6 paya sahiptir. 213 milyar TL ile katılım bankalarının payı ise %5 düzeyindedir.

  
Banka sahipliği açısından bakıldığında da yaklaşık 2,7 trilyon TL ile yerli özel ve yabancı bankalar %63’lük paya sahipken, yaklaşık 1,5 trilyon TL ile kamu bankaları %37’lik paya sahiptir. 
5 Ekim 2018 Cuma

Türk Bankacılık Sektörü Dönem Net Karı

Türk Bankacılık Sektörünün 2018 Eylül ayı kar rakamları önceki yıllar ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte yer almaktadır. BDDK’dan sağlanan verilere göre banka karları Ocak-Eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %13,4 oranında artış göstererek 42,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İlgili dönemde yerli özel bankalar ve yabancı bankalar 28 milyar TL, kamu bankaları 14,2 milyar TL kar elde ettiler. Başka bir ifade ile ilgili dönemde elde edilen karın %66’sı yerli özel ve yabancı bankalara, %34’ü de kamu bankalarına aittir.


BDDK’nun internet sitesinde 2002 yılı Aralık ayından itibaren Türk Bankacılık Sektörünün dönem net karı rakamlarına ulaşılabiliyor. Aşağıda yer alan grafikte bu veriler yer alıyor. Türk Bankacılık Sektörünün dönem net karının 2002 yılından bu yana 2005, 2008, 2011 ve 2014 yılında azalış gösterdiği diğer yıllarda ise arttığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile türk bankacılık Sektörünün dönem net karı son 15 yılın 11’inde artış gösterirken 4 yılda azalış kaydetmiştir. 2017 yılını ise sektör 48,6 milyar TL kar ile kapatmıştır.


 


Aşağıda yer alan grafikte Türk bankacılık Sektörünün dönem net karları Amerikan Doları cinsinden yer almaktadır. 2005 yılı itibariyle kar rakamının sıçrama gösterdiği, en yüksek kar rakamına 2010 yılında 14,4 milyar dolar ile ulaştığı ve 2017 yılını 12,9 milyar dolar ile kapattığı görülmektedir. İlgili dönemde dolar bazında karların bir önceki yıla göre 9 yılda arttığı 6 yılda ise azaldığı görülmektedir.


   
Bu alanda;

Banka karlarına dair bir değerlendirmeyi “Çok mu Kar Ediyorlar?” başlıklı yazımda, 

Banka karlılığına dair bir değerlendirmeyi ise “Bankacılık Cazibesini Kaybediyor mu?” başlıklı yazımda bulabilirsiniz.