google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-4218368915119241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Finansal Göz: Krediler

31 Ekim 2018 Çarşamba

Krediler


Krediler bankaların temel faaliyet alanıdır. Bankaların varlıklarının önemli bir kısmı kredilerden oluşmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte BDDK’dan elde edilen veriler ile Türk bankacılık sektörünün kredi büyüklüğü yer almaktadır. 2002 Aralık ayında 49 milyar TL düzeyinde olan kredi toplamı 2018 Eylül ayında yaklaşık 2,6 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Yıllar itibariyle krediler TL bazında sürekli olarak artış göstermiştir. 

  
Krediler bankaların en önemli varlığıdır. Dolayısıyla bankaların toplam varlıkları (aktifleri) içerisinde kredilerin sahip olduğu pay, önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte Türk Bankacılık Sektörünün kredilerinin toplam varlıklarına olan oranı yer almaktadır. 2002 Aralık ayında bu oran %23 seviyesindedir. 2001 krizi öncesinde bankalar yatırımlarını menkul kıymetlere özellikle de hazine bonosu ve devlet tahvillerine gerçekleştirmekteydi. Daha açık ifade ile bankalar kredi kullandırmaktan ziyade devlete borç vermeyi tercih ediyorlardı. Dolayısıyla kredilerin bankaların varlıkları içerisindeki payı düşüktü. 2001 krizi sonrası bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmış görece düşük enflasyon ve faiz oranları bankaları zamanla temel faaliyeti olan kredi kullandırmaya yönlendirmiştir. Böylece bu oran zaman içerisinde artış göstermiş %64 seviyesine kadar ulaşmıştır. Ancak Eylül 2018 itibariyle oran %61’e gerilemiştir. Küresel krizin etkisini gösterdiği 2009 yılında da benzer bir gerileme görülmüştür.   

  
Kredilerin %87 gibi yüksek bir oranla mevduat bankaları tarafından kullandırıldığını görüyoruz. Eylül 2018 itibariyle krediler içerisinde kalkınma ve yatırım bankalarının payı %8 iken katılım bankaların payı %5 düzeyindedir.

  
Kredilere sahiplik açısından bakıldığında da, yerli özel ve yabancı bankaların %59’luk, kamu bankalarının ise %41’lik paya sahip olduğu görülmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder